piatok, júna 18, 2021

Krok vpred s novou technológiou - zvárame optické vlákna!

 

Neustále zvyšovanie nárokov na rýchlosť a objem prenosu dát mení zaužívaný spôsob budovania sieťovej infraštruktúry. Základné metalické prvky štruktúrovanej kabeláže sa čoraz vo väčšej miere nahrádzajú za technologicky vyspelejšiu technológiu optických prvkov.

Štandardne zaužívanú metaliku strieda optika. Aktívna optická sieť sa stáva významnou technológiou zabezpečujúcou rýchle širokopásmové pripojenie sieťových prvkov. Technológia optických vlákien umožňuje zefektívniť prenosovú kapacitu siete pri maximálnom využití šírky pásma pre prístup k internetu bez ohľadu na vzdialenosť jednotlivých prvkov sieťovej infraštruktúry.

Pri poskytovaní našich služieb v oblasti informačnej infraštruktúry sme sa rozhodli urobiť krok vpred. Metalickú kabeláž dopĺňame o optickú, čím optimalizujeme prenosovú rýchlosť, latenciu a spoľahlivosť prenosu dát v rámci technologických riešení, ako aj celej sieťovej infraštruktúry našich klientov.

Za týmto účelom sme obstarali technologicky vyspelé zariadenie Sumitomo T-71C umožňujúce zváranie optických vlákien s priemerom 80 až 150 μm spôsobom Core to Core, ktoré je založené na princípe 3D optického zvaru zabezpečujúci spoľahlivý spoj s vysokou pevnosťou 1,96N. Ako zariadenie funguje si môžete pozrieť v prezentačnom videu.

 

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

30.11.2012 10:00

Pripravili sme pre Vás novú službu „Katalóg kancelárskych potrieb“, ktorou Vám pomôžeme naplniť všetky požiadavky v oblasti nákupu rozličných kancelárskych potrieb. Čítaj viac.

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2021 CellQoS, a.s.