piatok, júna 18, 2021

Projekt tvorby sieťovej infraštruktúry

 

Spoločnosť Fremach Trnava s.r.o. postavila novú budovu, do ktorej chce postupne presťahovať svoju prevádzku. Jedná sa o výrobnú halu s výmerou približne 22 100 m2, ktorá je situovaná na periférii mesta Trnava vo vzdušnej vzdialenosti 750 m od starej budovy. Našou úlohou bolo v novej výrobnej hale vybudovať modernú sieťovú infraštruktúru, a to za podmienok nepretržitej výrobnej prevádzky. Požiadavkou zadávateľa bolo vybudovať sieťovú infraštruktúru v novej budove, vrátane bezdrôtových prvkov tak, aby bola infraštruktúra pôvodnej budovy prepojená s novou.

Bolo potrebné vybudovať pre danú spoločnosť kompletnú kabeláž, zriadiť wifi koncentrátory Motorola, dodať nové smerovače Cisco a prístupové body Motorola. Účelom kabeláže bolo zabezpečiť pripojenie pre aktívne a pasívne prvky internej siete (PC, telefóny, vrátnici, čítačky). Použili sme kilometre sieťových káblov kategórie 5 a 6 určených pre zosieťovanie prvkov podnikovej infraštruktúry v rámci budovy, stovky metrov optických káblov určených na vysokorýchlostné internetové pripojenie, ale aj rackové skrine určené na bezpečné umiestnenie aktívnych prvkov siete.

                              

Podľa požiadaviek zadávateľa sme v novej budove vytvorili vnútropodnikovú Wifi sieť, ktorú tvorí 24 kusov bezdrôtových prístupových bodov. Architektúra sieťového riešenia určuje všetkým bezdrôtovým prístupovým bodom spôsob prihlasovania a prístupu na sieť alebo do internetu tak, aby tok údajov prechádzal vždy cez inštalované koncentrátory Motorola. Z bezpečnostného hľadiska sú koncentrátory uložené v serverovni novej budovy. Predpokladom pre integráciu sieťovej infraštruktúry bolo zriadenie internetového pripojenia, ktoré zabezpečil súčasný poskytovať internetu. Princíp integrácie oboch sietí (nová a stará budova) spočíval vo využití sieťovej funkcionality Gateway, ktorá zabezpečila komunikáciu medzi oboma okruhmi.

Po nastavení koncentrátorov a osadení všetkých prístupových bodov, sa pristúpilo k testovaniu celej sieťovej infraštruktúry. Hlavnou podmienkou bola spoľahlivosť siete a rýchlosť odozvy jednotlivých prvkov. Následne sa na koncentrátoroch nastavili jednotlivé lokálne bezdrôtové siete (WLAN), ich podsiete určené napríklad pre skladníkov, administratívu, návštevy, šifrovacie kľúče bezdrôtového spojenia a modely prepínania klientov medzi jednotlivými prístupovými bodmi tak, aby nedochádzalo k výpadkom pri presune pripojených mobilných zariadení (napríklad pri pohybe zamestnanca s PDA zariadením po ploche výrobnej haly, prostredníctvom ktorého vykonáva na sieti skladové operácie). Konfigurácia smerovačov Cisco prebehla cez príkazový riadok, pričom sa nastavovali heslá, lokálna bezdrôtová sieť a jej kvalita služieb (QoS). Na záver sa otestovala celá konfigurácia vnútropodnikovej siete vrátane starej budovy, ktorá je v súčasnosti plne funkčná a pripravená na plnohodnotné využívanie.

 

Novinky

14.3.2012 10:00

Možno hľadáme práve teba! Vypísali sme ponuku na pracovnú pozíciu BRIGÁDNIK, ktorú potrebujeme obsadiť, aby sme vedeli našim zákazníkom poskytnúť dostatok kvalitných ľuďí pod vlajkou s našim logom. Ak si zvedavý, čo požadujeme, prečítaj si viac

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2021 CellQoS, a.s.