piatok, júna 18, 2021

Projekt optimalizácie tlačového prostredia

 

Aby sme Vám bližšie priblížili výhody centralizovanej tlače, uvádzame stručný náhľad na realizáciu projektu optimalizácie tlačových procesov v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.

Prvým krokom projektu bolo zistenie aktuálneho stavu tlačových procesov zadávateľa. Analýza poukázala na ekonomické a funkčné nedostatky, ktoré sa priamo dotýkajú nákladových položiek spoločnosti. Prezentácia výsledkov analýzy podnietila vedenie spoločnosti bližšie sa zaoberať problematikou tlačových nákladov, pretože sa ukázalo, že v nákladovej skladbe spoločnosti majú nezanedbateľné postavenie.

Na základe odborných konzultácií s vedením sa realizoval druhý krok projektu, ktorý vychádzal z výsledkov analýzy. Účelom bolo nájsť riešenie na zlepšenie aktuálneho stavu. Návrh optimalizačného riešenia bol orientovaný na homogenizáciu tlačového prostredia, redukciu morálne zastaraných zariadení a zefektívnení jednotlivých tlačových procesov. Po prezentácii návrhu optimalizácie tlačovej infraštruktúry vedeniu sa prikročilo k jeho realizácii.

Tretí krok projektu bol zameraný na samotnú implementáciu riešenia. Implementácia prebiehala postupne, aby nebola narušená integrita prostredia a aby sa nenásilným spôsobom zlepšil aktuálny stav.

Pre naplnenie stanovených cieľov vyplývajúcich z analýzy sme v tlačovom prostredí zadávateľa nasadili nasledovné základné hardvérové a softvérové vybavenie.

Canon ImageRunner Advance C5035i predstavuje plne integrované kancelárske riešenie na tvorbu farebných a čiernobielych dokumentov s cieľom zabezpečiť rad základných kancelárskych činností, ako sú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov v maximálnom formáte A3.

Release Station predstavuje bezpečnostný prvok vybavenia tlačového centra, ktorý zabezpečuje autentifikáciu užívateľa a následnú autorizáciu tlače.

UniFlow predstavuje systémový nástroj umožňujúci monitorovať, spravovať a kontrolovať celú tlačovú infraštruktúru.

Microsoft Windows Server 2008 zabezpečuje serverovú funkcionalitu správy celej tlačovej infraštruktúry, vrátane riadenia jednotlivých procesov.

Princíp fungovania celého riešenia

Tlačový server predstavuje srdce celého riešenia, pretože integruje všetky systémové súčasti tlačovej infraštruktúry. Na tlačovom serveri je nainštalovaný systémový nástroj Uniflow, ako aj jednotlivé tlačové zariadenia Canon ImageRunner Advance C5035i, ktoré sú súčasťou piatich tlačových centier umiestnených podľa ergonomických štandardov. Uvedeným spôsobom možno z jedného miesta zabezpečiť spravovanie a kontrolu všetkých tlačových zariadení, ako aj súvisiacich procesov v rámci celej tlačovej infraštruktúry zadávateľa.

Samotnú tlač iniciuje každý zamestnanec prostredníctvom svojho počítača, kde má predvolenú virtuálnu tlačiareň. Virtuálna tlačiareň umožňuje zaslanie tlačových úloh na server, ktorý tlačovú úlohu distribuuje na ľubovoľné fyzické tlačové zariadenie podľa výberu zamestnanca. O vytlačenie sa stará zariadenie Release Station, ktoré tvorí súčasť tlačového centra a zabezpečuje komunikáciu so serverom. Všetky tlačové úlohy konkrétneho zamestnanca sú uložené na serveri. Po príchode zamestnanca do ľubovoľného tlačového centra sa zamestnanec pomocou svojej čipovej karty prihlási do systému a na dotykovej obrazovke zariadenia Release Station zvolí tlač požadovaného dokumentu. Po verifikácií tlačovej úlohy, ktorá prebieha na základe komunikácie Server – Release Station – tlačové zariadenia, prebehne tlač požadovaného dokumentu.

Z pohľadu správy a servisu tlačových zariadení uvedené riešenie ponúka automatickú identifikáciu porúch, o ktorých okamžite informuje povereného zamestnanca zadávateľa prostredníctvom emailových správ.

Z manažérskeho pohľadu uvedené riešenie ponúka kontrolu nad tlačovými prevádzkovými nákladmi pomocou prehľadného zobrazenia všetkých informácií týkajúcich sa tlače a jej nákladov, ako aj možnosť určenia tlačových kvót či reštrikcií konkrétnym skupinám zamestnancov.

 

Výhody riešenia z pohľadu spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.

  • Zníženie celkových tlačových nákladov
  • Presný prehľad tlače zamestnancov

  • Presný prehľad kopírovania zamestnancov    

  • Jednoduchá správa celej tlačovej infraštruktúry

  • Presné plánovanie nákupu spotrebného materiálu

  • Zníženie poruchovosti a predvídanie servisných intervalov

 

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2021 CellQoS, a.s.