piatok, júna 18, 2021

Projekt implementácie multimediálneho kiosku

 

Hromadnú dopravu a jej dopravné prostriedky možno z hľadiska marketingovej komunikácie považovať za veľmi dynamické prostredie s vysokou frekvenciou výskytu reklamných recipientov. Spojenie multimediálneho kiosku a dopravného prostriedku vytvára ideálny a zároveň efektívny nástroj komunikácie s cieľovou skupinou inzerenta. Vysielanie reklamného spotu v dopravnom prostriedku hromadnej dopravy ponúka jednu z najmodernejších a dynamických foriem reklamnej inzercie. Cestujúci v dopravnom prostriedku predstavujú širokú škálu spotrebiteľov, ktorých vnímanie možno jednoducho upriamiť na vysielanie spotu z multimediálneho kiosku. Takto vysielaný spot nemôžu cestujúci prepnúť ani znehodnotiť, čím sa zvyšuje jeho účinnosť a to najmä v podobe oslovenia širšej základne spotrebiteľov.

Multimediálny kiosk je zariadenie určené na prezentáciu multimediálneho obsahu smerom k cestujúcim počas jazdy dopravným prostriedkom. Z tohto dôvodu je konštruované tak, aby full HD obrazovky s uhlopriečkou 22´´ umiestnené v dopravných prostriedkoch, hneď po naštartovaní vozidla automaticky prezentovali reklamný obsah smerom k cestujúcim. Ich umiestnenie sa odvíja od konštrukčnej povahy vozidla, ale predovšetkým sú umiestňované na dobre viditeľné miesta.

Multimediálny kiosk umožňuje prehrať rôzne audiovizuálne formáty, čím sú vytvorené ideálne podmienky pre samotnú prezentáciu reklamnej inzercie. Na obrazovke možno zobraziť reklamu v akomkoľvek formáte aj vrátane doplnkových informácií, ktoré sú zobrazované vo vodorovných pruhoch. Reklamnú inzerciu je možne opakovať a vysielať v rôznych časových intervaloch, a tak ju prispôsobiť aktuálnym požiadavkám inzerenta.

 

 

Funkčná špecifikácia kiosku

 • Viacjazyková podpora Podpora YPBPR
 • RGB výstupov Podpora 480i, 480p
 • Podpora prehrania 16 typov obrázkov
 • Podpora bežiaceho textu (rolling text)
 • Podpora loga
 • Zobrazenie aktuálneho času na obrazovke
 • Nastavenie úrovne hlasitosti
 • Podpora CF kariet, SD kariet, USB 2.0
 • Podpora ručne programovaného playlistu pomocou diaľkového ovládača
 • Ochrana CF karty
 • Napájanie DC 6V – 36V, štandardne 12V alebo 24V
 • Formáty: MP4, AVI:(DIVX/XVID), MPG2, DVD: (VOB/MPG2), MPEG1, VCD: (DAT/MPG1), MOV,WMV, MP3, JPG atď.

Referenčná realizácia projektu

Ako referenčný projekt implementácie multimediálnych kioskov do prostredia mestskej hromadnej dopravy uvádzame projekt realizácie v meste Banská Bystrica. Zákazníkom bola spoločnosť PT GROUP, s.r.o., pre ktorú sme realizovali inštaláciu 150 ks multimediálnych zariadení.

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2021 CellQoS, a.s.