piatok, júna 18, 2021

Internet deťom

 

V snahe o dobrú myšlienku sme spojili naše úsilie s organizáciami Trnava máme naviac a Hospitality Triathlon Team Trnava, aby sme pomohli Fakultnej nemocnici v Trnave s rozvojom informačných technológií na detskom oddelení. Cieľom tohto dobročinného projektu bolo zriadenie bezdrôtového WiFi pripojenia v pavilóne detského oddelenia pre detských pacientov, návštevníkov, ale aj pre zamestnancov a zdravotnícky personál, ktorý by týmto mohol mobilne využívať prostriedky informačných systémov nemocnice, ako napr. NIS. Snahou bolo zabezpečiť rýchle internetové pripojenie bez limitov dispozičného riešenia budovy. Realizácia bezdrôtového WiFi pripojenia je postavená na nasledujúcich funkcionalitách, ktoré zvyšujú bezpečnosť a stabilitu pripojenia do siete:

  • Automatické ovládanie intenzity WiFi signálu a frekvenčného pásma (kanálu) jednotlivých prístupových bodov - systém umožňuje na základe počtu aktívnych užívateľov a ich vzdialenosti od zdroja signálu automaticky sledovať a upravovať úroveň intenzity WiFi signálu v priestore tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky na pripojenie do siete.
  • Automatické priraďovanie užívateľov v priestore k jednotlivým vysielačom signálu – systém umožňuje automatizovať riadenie vyťažiteľnosti jednotlivých prístupových bodov tak, aby bola zabezpečená rovnomerná distribúcia užívateľov a ich dátových požiadaviek v dispozičnom riešení budovy, pričom je možné prioritizovať určité služby, alebo privátnu časť siete, ktorá je určená pre personál

  • Dve paralelné siete – systém umožňuje pristupovať k dvom (v prípade budúcej potreby viacerým) paralelným sieťam, voľnej a zabezpečenej, ktorá je určená pre zamestnancov nemocnice, pričom verejná časť siete je z bezpečnostného hľadiska striktne oddelená od privátnej časti nemocničnej siete.

Celé riešenie je postavané na koncepcii bezdrôtovej WiFi siete v medzinárodnom štandarde 802.11b/g/n, ktorá aktívne využíva nelicencované frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Uvedená frekvencia umožňuje optimálne rozmiestnenie prístupových bodov v priestore a podporuje rýchlu výmenu údajov medzi zariadeniami a aktívnymi prvkami siete. Pri využití štandardu 802.11n môže dosahovať prenosová rýchlosť až 300 Mbit/s.

 

Základ bezdrôtovej siete detského oddelenia trnavskej nemocnice tvoria jej aktívne prvky - prístupové body Ubiquiti UniFi AP a 24-portový gigabitový prepínač Cisco. Prístupové body sú kompaktné a ľahko umiestniteľné zariadenia pripojené do gigabitovej siete nemocnice. Šírenie signálu v priestore zabezpečujú 3 integrované antény, ktoré umožňujú pokrytie signálom do vzdialenosti 120 m pri maximálnej spotrebe 12 W. Pre ich napájanie je využitá technológia PoE, ktorá zabezpečuje distribúciu požadovanej elektrickej energie po štrukturovanej kabeláži. Za účelom rozmiestnenia a inštalácie prístupových bodov v budove detskej kliniky musela byť kabelážou kategórie 5e rozšírená sieťová infraštruktúra trnavskej nemocnice.

Kabeláž vyúsťuje do hlavného rozvádzača, do ktorého bol osadený aj spomínaný 24-portový prepínač Cisco. Jeho hlavnou úlohou je v štandarde IEEE 802.3ab 1000BASE-T zabezpečiť spravovateľné prepojenie jednotlivých sieťových prvkov s možnosťou využívania virtuálnych LAN pre potreby oddelenia logických segmentov siete a elektrické napájanie príslušnej technológie prostredníctvom PoE technológie.

Bezdrôtová časť siete je centrálne riadená, prostredníctvom tzv. wireless kontroleru, ktorý v tomto prípade pozostáva zo softvérového balíka UniFi Controller inštalovaného na server nemocnice. Východiskovým predpokladom bolo postaviť bezdrôtovú sieť na princípe celulárnych sietí, t.j. s čiastočne prekrývajúcim sa vyžarovaním signálu susedných prístupových bodov tak, aby nevznikali nenasvietené miesta a s plnou podporou mobility pripojeného klienta po celej budove prípadne okolí tak, aby pripojený klient nebol obmedzovaný pri roamingu medzi prístupovými bodmi, resp. frekvenciami. Preto bol zvolený centralizovaný prístup riadenia bezdrôtovej časti siete softvérom, ktorý disponuje technológiou ako: Multi Site Management, Wireless Mesh a Zero Handoff Roaming. Prvá funkcionalita zabezpečuje centrálnu správu všetkých prístupových bodov, ich kontrolu a jednotné systémové nastavenia, pričom umožňuje nastavovať zóny a virtuálne logické segmenty. Wireless Mesh koordinuje a optimalizuje kapacitu pripojenia k systému prístupových bodov a riadi nastavenia kanálov a vyžarovacieho výkonu. Zero Handoff Roaming je funkcionalita automatického udržovania pripojenia k sieti pri zmene pripojenia k ďalšiemu prístupovému bodu pri minimalizácii latencie.

Z bezpečnostných dôvodov je privátna (zamestnanecká) časť bezdrôtovej siete šifrovaná mechanizmom WPA2 a virtuálne oddelená od verejnej časti siete. Verejná časť bezdrôtovej siete je prostredníctvom smerovača pripojená k Internetovému pripojeniu nemocnice, pričom z bezpečnostných a výkonnostných dôvodov je prevádzka verejne dostupnej časti siete monitorovaná a aktívne obmedzovaná v prípade potreby. Konfigurácia bezpečnosti celého systému prebieha na úrovni prepínača Cisco, ktorý zabezpečuje správu oboch bezdrôtových sietí.

  

Objavilo sa aj v médiách:

Mestská televízia Trnava: Príjemnejší pobyt v nemocnici

SME.skNajmenší pacienti dostali wifi sieť a tablety

Trnava-LiveMalí pacienti detskej kliniky môžu vďaka sponzorom využívať novú wifi sieť aj tablety

Trnavský hlas: Detskí pacienti majú novú WiFi sieť, tablety i hračky

 

Novinky

29.5.2014 8:00

Urobili sme krok vpred s novou technológiou, ktorá nám umožňuje zvárať optické vlákna. Čítaj viac.

03.07.2013 10:00

V spolupráci s organizáciami Trnava máme na viac a Hospitality Triathlon Team Trnava sme sa rozhodli pomôcť Fakultnej nemocnici v Trnave pri rozvoji informačných technológií a na jej Detskej klinike sme vybudovali modernú bezdrôtovú Wifi sieť. Čítaj viac.

30.11.2012 10:00

Pripravili sme pre Vás novú službu „Katalóg kancelárskych potrieb“, ktorou Vám pomôžeme naplniť všetky požiadavky v oblasti nákupu rozličných kancelárskych potrieb. Čítaj viac.

Kontaktné Informácie

Na poli IT sme vzájomným úsilím vybudovali silnú spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je inovatívne napĺňať požiadavky každého zákazníka.

CellQoS, a.s.  
Koniarekova 16 Tel:  +421 33 3213 301
917 21 Trnava Fax:  +421 33 3213 399
Slovenská republika Email:  info@cellqos.com
     

 Viac

Niečo málo o nás

Sme tím šikovných mladých ľudí, ktorí spolu už čo to zažili a svet IT nechápu len ako maticu jednotiek a núl. Kolektívny duch a osobnosť každého z nás prináša do našej práce niečo svojské,  aby sa jej výsledkom mohlo stať niečo jedinečné.

Neustále si lámeme hlavu nad tým, ako po stránke IT zefektívnime podnikanie práve Vám. IT  už dávno nie je len o predaji výpočtovej techniky, ale o prinášaní pridanej hodnoty a redukcii nákladov. Preto sa všetci spoločne usilujeme zákazníkom pripraviť, ponúknuť a zrealizovať len tie najvýhodnejšie informačné riešenia, ktoré prinesú želaný ekonomický efekt.                                                                                    

Viac

                                                                                                               Sme aj na facebooku
Copyright 2021 CellQoS, a.s.